Online coaching voor leerkrachten werkt

Online coaching is booming. Enkele scholen in het primair onderwijs laten hun medewerkers gebruik maken van de iCounsellor, een webbased tool voor online begeleiding. De lol voor ons als begeleiders is vooral het enthousiasme van de deelnemers. Inmiddels zijn we echt gaan geloven wat de boekjes ons vertelden: online coaching werkt echt! Waarom het werkt, dat vertelden de deelnemers ons in de uitgebreide evaluatie.

Het klinkt misschien alsof ikzelf verbaasd ben over de positieve resultaten van de evaluatie. En eigenlijk was ik inderdaad nog verrast. Geloofde ik er nog niet in? Zeker wel, maar het is zo motiverend als online cliënten letterlijk de voordelen van het online werken teruggeven. We kunnen nu met nog meer overtuiging beweren dat online coaching echt helpt.

Waarom werkt het dan? We hebben toch geleerd dat communicatie voor 80% non-verbaal gaat? Je moet elkaar toch in de ogen kunnen kijken? Waarschijnlijk is dat nu juist de reden dat het werkt. Er is geen ruis. Je kunt de sociale omgangsvormen achterwege laten. Je kunt gelijk ter zake. Je zit achter je scherm en hebt een leeg formulier voor je. Alle verantwoordelijkheid ligt bij jou. Doe jij niks, dan gebeurt er niks. Er is geen coach die je helpt of stuurt, of misschien per ongeluk afleidt van waar het echt over gaat bij jou. Dus wat je schrijft is helemaal van jou, de werkelijkheid zoals jij die op dat moment beleeft. En dat is het enige waar de online coach vervolgens mee aan het werk gaat. Geen non-verbale mis-intepretaties.

Het onder woorden brengen van je probleem of vraag, is al een eerste stap richting verandering. Je erkent immers dat er iets van de hand is, dat je iets wilt. Maar na die erkenning moet je er ook woorden aan geven. Gebruikers geven aan dat dit op zichzelf al verhelderend werkt. Het benoemen maakt de vraag hanteerbaar. Wat eerst een gevoel is, vanuit een wens, een verlangen of vanuit onvrede, wordt grijpbaar. Je moet immers nadenken om om het onder woorden te brengen. Schrijven blijkt daarbij zeer behulpzaam. Brieven schrijven is niet voor niks een onderdeel van vele therapieën. En ook vele grote denkers scherpten hun geest middels briefwisselingen aan elkaar.

Dat online coaching werkt zien we ook terug in de resultaten van evaluaties. De waardering van de begeleiding door de online counsellor was gemiddeld een 8,5. De tevredenheid over het traject bedroeg gemiddeld een 8. Alle deelnemers geven aan positieve effecten te hebben ondervonden in relatie tot hun vraag en alle deelnemers vinden online coaching een aanrader voor anderen. Wel geeft een enkeling aan in het begin wat voorzichtig te staan tegenover dit nieuwe fenomeen: ‘komt dit wel over via de computer?’. Eigenlijk een beetje wat wij als coaches in het begin ook ervaarden.

Graag wil ik je hartelijk bedanken voor je antwoord dat je me eerder gaf. De afgelopen maand heb ik deze reactie een paar keer opnieuw geopend en gelezen. Ook heb ik er regelmatig over nagedacht. Heel fijn.

Naar anderen heb ik al verschillende keren uitgesproken dat i-counselling echt heel fijn werkt voor mij. Want je hoeft immers niet direct te reageren op wat de ander zegt. Heel vaak heb ik na afloop van een gesprek nog gedachtes die weer een verdere nuancering geven.

Bij deze wil ik je laten weten dat ik heel veel aan je laatste reactie heb gehad. … Vooral dat ik nu op een andere manier naar mezelf kan kijken en oplossingen kan vinden zonder er helemaal van onderste boven te raken.

De ordening die je maakt vanuit een soort helikopterview geeft mij inderdaad overzicht en duidelijkheid. … De vragen die je stelt zijn ook duidelijk maar wel confronterend. Soms roepen ze een glimlach van herkenning op en soms een gevoel van ‘buikpijn’ (ook vanwege de herkenning).

De onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de sessies waren tamelijk uiteenlopend. Van loopbaanvragen – is een baan buiten het onderwijs misschien iets voor mij? – tot persoonlijke vaardigheden – hoe voorkom ik dat ik mij steeds ga verdedigen tegenover kritische ouders?. Vaak komen ook knelpunten in de werksituatie aan bod: Hoe ga ik om met collega’s die hun afspraken niet nakomen tegenover ouders? Hoe voorkom ik dat ik hen afval?

Soms reageert de online coach met het stellen van een aantal verhelderende vragen. Daarop kan de gebruiker op zijn/haar eigen moment reageren. Soms ook geeft de coach een suggestie voor een oplossingsrichting. En in een ander geval kan het zijn dat de coach de situatie of het probleem in een verhelderend kader plaatst. In alle gevallen blijft de oplossing en de daadwerkelijke verandering in de praktijk een verantwoordelijkheid van de gecoachte zelf. Maar daar kan met online contact weinig misverstand over bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *